Družstevná Malacky - ako Reportéri zavádzali verejnosť.

Autor: Oskar Dobrovodský | 3.12.2012 o 9:42 | (upravené 4.12.2012 o 11:42) Karma článku: 15,60 | Prečítané:  22219x

Samotný názov "Nechcení" na začiatku relácie ma ešte nechal spokojného. Je pravda, že moji susedia sú na ulici nechcení, ale iste takmer každý vie, že prečo je tomu tak. Vtedy som ešte netušil, aká obrovská je mediálna manipulácia, ktorej sa v nasledujúcich minútach stanem obeťou. Prvé minúty na obrazovke sa strieda hustý dym, strašný neporiadok, potkany a vulgárne správanie problémových susedov. Vy to vidíte na obrazovke, ja to nielen vidím, ale aj cítim. Iste uznáte, že nie je mi asi čo závidieť. Teraz popíšem len niektoré z tvrdení, ktoré počas relácie odzneli. Pokiaľ máte možnosť si zároveň s čítaním článku pustiť video, nájdete to na tejto adrese : http://www.stv.sk/online/archiv/reporteri

3:12 (relácie) – autor prvý krát pochybuje o pravdivosti mediálneho obrazu mojich susedov.

3:34 moji susedia sa sťažujú, že nemajú dostatok mediálneho priestoru. To majú a značný, sú slávni aj za hranicami republiky a dokonca symbolizujú v očiach mnohých mesto Malacky. Pravdepodobne by ale sami seba chceli vidieť v inom svetle. Len potom film čo by sa o nich točil, by musel byť najskôr animovaný.

4:00 prichádza šokujúca informácia. Spoluvlastníci pozemku nepovolili na dvore výstavbu žumpy. Odpadovú vodu, močovku preto vylievajú na susedné pozemky, na trávu. Na zábere sa však zdá, že záhrada a tráva neexistuje, všade je len niečo ako betón alebo udupaná zem.

4:27 moji ďalší, teda bezproblémoví susedia nedali súhlas na vybudovanie žumpy na pozemku, ktorého sú spoluvlastníkmi, rovnako ako aj Ján Matejov, Anežka Rafaelová s dcérou. Redaktor vyslovuje vetu, že sa jedná o moju rodinu. Znie to tak, ako keby mala byť podsunutá myšlienka , že za nesúhlasom stojím práve ja.

4:44 Moja sestra - spolumajiteľka pozemku (z titulu BSM) priznáva, že problém je v tom, že problémových susedov je v danom mieste veľa do počtu, zjavne sú jej slová vystrihnuté z dlhšieho názoru. 6:50 sa dostáva (zo zostrihu) opäť k slovu, kde má možnosť svoj postoj objasniť a ten by iste vcelku teda bez zostrihu nevyznel tak, ako vyznel.

5:08 Rómska rodina nedostala súhlas k výstavbe žumpy. Je to pravda, ale naozaj tu bolo potrebné použiť slovo rómska? Nedostala ho preto, že je rómska alebo preto že je mimoriadne problémová? Ak ho nedostala preto, že je rómska ako tam na tom istom mieste dokázali 30 rokov bez zvád a družne so mnou a s mojím otcom žiť iní Rómovia? Ak je problém naozaj v obyvateľoch Družstevnej ulice, v ich rasizme, prečo s nimi nemali problém predošlí obyvatelia – Rómovia? A prečo títo „nechcení“ boli nechcení aj na predošlých miestach kde bývali? Keď píšem nechcení, tak myslím nechcení, ktorá obec dá svojim obyvateľom nemalé € na to, aby sa usadili v katastri inej obce, keď ich chce vo svojej obci? Mám na mysli ich anabázu Malacky – Gajary – Malacky.

5:14 reportér obviňuje spoluvlastníkov pozemku za znečistenie na dvore. To už je silná káva pre mňa aj z toho titulu, že reláciu vysiela verejnoprávna televízia platená z koncesionárskych poplatkov. Od tej som to naozaj nečakal. Nie je predsa možné rátať s tým, že spoluvlastník pozemku musí strpieť výstavbu žumpy na svojom pozemku tak isto ako vlastník susednej nehnuteľnosti si nemôže myslieť, že je to povinnosť každého ulahodiť jeho prianiu.

5:18 ide na rad samospráva – primátor priznáva, že starousadlíci sa chcú zbaviť novousadlíkov. Bolo by objektívnejšie povedať, že usporiadaní občania sa chcú zbaviť blízkosti tých problémových. Ale divák znalý pomerov nielen na Družstevnej ulici si tieto slová dosadí do vety aj sám.

6:06 Popieram, že by problém bol v tom, že nemajú súhlas. Ale zamyslime sa. Každý kto staval žumpu vie, že to nie je lacná záležitosť. A potom nielen nadobúdacia cena, ale hlavne vývoz stojí €čka. Žumpa musí navyše byť dosiahnuteľná fekálnym vozom. Pri pohľade na dvor netuším , kam by ju umiestnili, aby pri výkopových prácach neohrozili statiku niektorej zo stavieb. Samotná žumpa je len časť riešenia, treba vybudovať záchod a kúpeľňu, teda nadväzujúcu infraštruktúru. Osobne si myslím, že celé je to výhovorka, ktorú by redaktor Reportérov mal prehliadnuť hneď, keby len trošku chcel. Alebo by sa mal reálnosťou myšlienky žumpy viac zaoberať, nie len tak ju spolu s obvinením spoluvlastníkov dať na obrazovku.

V tejto chvíli nastal čas, aby sa dôkladne zhodnotil jeden z tých bodov relácie a to ten, že problémovým susedom bolo nesúhlasom spoluvlastníkov pozemku znemožnené vybudovať žumpu, teda nesúhlasom, za ktorým som stál vraj ja osobne.

Teraz urobíme to, čo neurobil redaktor Reportérov. Pozrieme sa (spolu) na to, či je žumpa vôbec technicky v danom priestore žiadúca a možná. Túto časť môjho článku som sa snažil napísať tak, aby to nebol len názor Oskara Dobrovodského. Aby každý si mohol po vlastnej linke overiť to, čo tu píšem.

Pokiaľ zákony platia pre všetkých rovnako, dovtedy je pre všetkých stavebníkov je záväzná Vyhláška ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z.

V § 9 ods. 3 sa píše: „Stavba musí byť prednostne napojená na verejnú kanalizáciu, ak má dostatočnú kapacitu alebo ak treba realizovať zariadenia na zneškodňovanie odpadových vôd. Ak vypúšťaná odpadová voda nespĺňa podmienky na vypustenie do verejnej kanalizácie, treba navrhnúť a zriadiť zariadenie na jej predčistenie.‘‘

§11 odsek 2 na tom trvá „Malá čistiareň alebo žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.“

§11 odsek 3 „Malá čistiareň alebo žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu“

§11 odsek 4 „Malá čistiareň alebo žumpa sa umiestňuje tak, aby bolo možné vyberať jej obsah.“

Na Družstevnej ulici je však kanalizácia. To, že tu niečo také je, je vidieť na prvý pohľad. Ak by aj redaktor mohol mať pochybnosti, či sa jedná o kanalizáciu na odpadové vody, vedel to priamo odo mňa.

Aby som sa ako neprofesionálny autor – bloger vyhol chybám profesionálov, tak tu uvediem informácie o malackej kanalizácii z iných zdrojov. Vhodný zdroj je aj stránka Ľudia pre Malacky .

Projekt odkanalizovania s oficiálnym názvom "Záhorie, Malacky - odkanalizovanie" v hodnote vyše 14 a pol milióna eur (95 % nákladov EU) schválilo po dlhoročnej príprave mestské zastupiteľstvo v roku 2009. To ale znamená, že o výstavbe kanalizácie bolo rozhodnuté ešte pred príchodom problémových obyvateľov na Družstevnú ulicu, prípadne veľmi krátko po ich príchode. Pozorný čitateľ si iste všimne, že po uvedení kanalizácie je žumpa zbytočná, navyše iba skomplikuje využitie pozemku.

Projekt sa však natiahol a práce na Družstevnej ulici začali až 16.8. 2012 a 7.9. sa presunuli mechanizmy na Dubovského ulicu, teda dá sa predpokladať, že základné práce tam už boli ukončené. Sám si presne nepamätám, kedy sa táto časť prác skončila.

Teda minimálne od polovice septembra už mohli byť „žumpychtiví“ obyvatelia Družstevnej ulice v plnom nasadení pri predpríprave pripojenia stavby na verejnú kanalizáciu. V čase natáčania relácie však nebolo vidieť žiadne stopy po stavebných prácach tohto typu.

Chceli moji susedia naozaj po tie roky žumpu, alebo profesionálny redaktor neprofesionálne naletel takmer profesionálnemu hereckému výkonu?

Príkladný záujem vybudovať žumpu, keď už sa rieši kanalizácia odpadových vôd, je iste zámer, ktorý je vlastný len človeku z hlboko ekologickým cítením. Je to krásne, keď toto hlboké ekologické cítenie preukážu ľudia, ktorý nie tak dávno podľa informácií zo spomínaného portálu Ludia pre Malacky (príspevok v diskusii, odkazuje sa na denník Pravda zo dňa 28.6.2011 "Vyrezali radiátory a doniesli si tam pece, porozbíjali okná, vytrhali parkety a spálili ich. V jednej izbe neskôr urobili dieru a veľkú potrebu robili do pivnice. Keď tam prišla polícia a hygienici, boli tam dva metre výkalov a stovky potkanov," mali k problematike úplne iný vzťah. Svet sa proste mení k lepšiemu...

Príkladný záujem napriek tomu, že naplnenie §11 odsek 4 by v tomto prípade, a to najmä v čase, keď na predmetnom pozemku stáli ešte aj dnes už odstránené čierne stavby, by znamenalo možno aj potrebu používať pri vývoze fekálií (pri cca 40 ľuďoch aj nie zriedkavom) iné auto ako je bežný „hovnocuc“. Stavba žumpy v predmetnom priestore by navyše silne skomplikovala uplatnenie §11 odsek 3 pre vlastníčku dnes už opustenej susednej nehnuteľnosti. Opäť pripomínam, že dvor je v spoločnom vlastníctve niekoľkých vlastníkov a medzi nimi aj vlastníčky opustenej nehnuteľnosti.

Pokiaľ by mal niekto záujem si overiť tvrdenia tohto článku, tak je tu www.katasterportal.sk. Stačí si vybrať Malacky, zadať meno Dobrovodský Oskar prepracovať sa na parcelu a dať si zobraziť katastrálnu C mapu. Mapa umožňuje merať dĺžky a rozmery žúmp nájde záujemca u jednotlivých výrobcov. Koľko voľného miesta dvor na stavbu žumpy reálne počas posledných rokov poskytoval, to z katasterportálu nezistíte, samozrejme tam chýba zákres čiernych stavieb. Tie však krásne ukáže satelitné foto na Google mapy a tak sa verzia o zablokovanej stavbe žumpy získava vážne trhliny. A je to zároveň aj možno ďalší prípad „obrátenia Pavla“. Ľudia, ktorí si predtým stavebný zákon nectili sa naozaj zmenili k lepšiemu a „papiere“ okolo plánovanej žumpy chceli mať naozaj v poriadku, tento krát bez nich už nemienili začať stavať.

Dobre ale čo teda s tým, o kanalizácii sa rozhodne v roku 2009 a postaví sa v roku 2012? Čo má robiť dovtedy nadštandardne ekologicky uvedomelý občan? Žumpa v roku 2009 na predmetnom pozemku nebola. Srali teda občania z tohto dvora tiež v štýle padni kam padni a vtedy to nikomu nevadilo, aj keď boli tiež Rómovia, akurát na týchto nových obyvateľov majú susedia z nejakých dôvodov prísnejší pohľad? Lenže moji bývali rómski susedia mali a používali jednu vec, ktorej sa hovorí latrína či kadibudka. Tá tam aj bola aj po príchode nových obyvateľov, len po čase skončila v peci.

Lenže kadibudky tam nakoniec boli a to zo štátnej 8000 € dotácie, teda presnejšie išlo o prenosné toalety. Denník SME uviedol : „bezplatne poskytlo problémovým obyvateľom mobilné toalety na štyri mesiace a zabezpečilo ich aj na ďalšie tri mesiace, čo však už Rómovia odmietli“ máličko zvláštne na občanov, ktorý chceli uvedomelo budovať prakticky už zbytočnú žumpu. 4:50 „Tá žumpa tady musí být“...naozaj pán sused? Prečo ste potom odmietli bezplatne využívať mobilné toalety?

 

6:18 Autor hrá zase úplne zbytočne na etnickú nôtu, v zázname sa dá sledovať text petície a tam je jasné, že problémom je správanie sa mojich susedov a nie ich rómsky pôvod. Ak je v petícii napísané „týmto vyjadrujeme nesúhlas s ubytovaním rómskych spoluobčanov“ neznamená to, že ten nesúhlas je preto, že sú Rómovia. Tak ako si neraz povie nejaký majster na linke, „ten blonďatý robotník je strašný nešika, mal by som ho dať prepustiť, skôr než si úraz privodí“ nie je o tom, že by dotyčný majster mal niečo proti blonďákom. Je to akési spresňujúce označenie konkrétneho človeka. V tejto chvíli už pozorný divák nadobúda presvedčenie, že autor sa snaží podvedome manipulovať diváka v snahe otočiť súčasný mediálny obraz susedov v ich prospech a môj neprospech.

6:32 ktosi, kohosi prst je na obrazovke, pravdepodobne primátora Ondrejku, a ten tvrdí, že v petícii sú rasové motívy. Blbosť, vysvetlené vyššie v poznámke k 6:18. Časy, keď sa akákoľvek kritika asociálneho správania dala úspešne odbiť obvinením sťažovateľa z rasizmu, skončili okolo roku 2009 po udalostiach v Šarišských Michaľanoch. Ale ako výhovorka síce chabé, ale platné, redaktor sa viac nepýtal alebo nechcel pýtať.

6:50 sa dostala k slovu opäť moja sestra - spoluvlastníčka pozemku. Pozorný divák iste potom vníma ináč jej krátky vstup v 4:44. Podsúvaná teória o rasizme na Družstevnej ulici ako príčine všetkých tých problémov dostala v tejto chvíli vážne trhliny. Rozdelením vstupu mojej sestry spoluvlastníčky pozemku medzi 4:44 a 6:50 získali autori prvý vstup (4:44), ktorý ukazoval spoluvlastníčku v negatívnom svetle. Neuvedomili si to autori relácie pri jej dolaďovaní, alebo je to zámer?

7:05 Primátor Ondrejka sa chytá tej nešťastnej formulácie z petície„nesúhlas s ubytovaním rómskych spoluobčanov“ sa snaží vykúzliť čarovné slovíčko rasizmus. Nasleduje jeho pár sekundová prednáška o ústave. V kontexte dlhodobej nezákonnosti na Družstevnej ulici a s tým súvisiacej nečinnosti mestského úradu úsmevné, či skôr trápne.

7:52 komentátor televízie opäť tvrdí niečo o neústavnosti vysťahovania problémových rodín. Akosi opomína fakt, že sa v návrhoch nehovorilo o nejakom vysťahovaní pod most, ale o poskytnutí náhradného bývania. 40 ľudí na 47 metrov štvorcových normálnej (?) stavby to sú prekročené normy aj na ponorkové loďstvo.

8:00 mesto odmietlo petíciu ako protizákonnú. Samozrejme , že si pritom pomohlo svojským výkladom predmetnej vety. Ale tento alibizmus si všimne aj menej pozorný divák, petíciu mohlo mesto odmietnuť, ale to mu predsa nebránilo po celý čas riešiť problémy vlastnou samozrejme už teda „ústavnou“ cestou. Bežného diváka znalého výšky platov primátorov takáto detinskosť môže rozladiť.

Existoval ale plán poslanca Říhu. Plán, ktorý bol odsúhlasení samotnými mojimi susedmi a samozrejme mal aj moju podporu. Susedia sa mali vzdať svojich 47 m2, ktoré im naozaj nemôžu stačiť k ako tak slušnému životu, výmenou na nájomné ubytovanie v oveľa väčšom objekte 800 metrov vzdialenom od jedného z malackých sídlisk. Zdvihla sa vlna odporu obyvateľov priľahlého sídliska. Vystúpil primátor vtedy s nejakým dôležitým preslovom k protestujúcim obyvateľom, snažil sa im dôrazne vysvetliť potrebu toho kroku? Podľa našich informácií kapituloval až príliš rýchlo, túto petíciu už nespochybňoval takýmto spôsobom. Tých podpisov tam bolo priveľa na to, aby sa hľadali formálne chyby v petícii. Sídlisko nie je Družstevná ulica so zástavbou rodinných domov, tam sú už do počtu dôležití voliči.

8:15 sa konečne našiel občan Malaciek, ktorý mojim susedom podľa autorov relácie reálne ublížil, teda prvý krát, kedy je tomu pozorný divák ochotný uveriť. Nasleduje obvinenie malackého podnikateľa z podvodu pri predaji nehnuteľnosti mojim susedom. Nasleduje môj vstup, kde podnikateľa neospravedlňujem ale upozorňujem, že moji susedia, tak ako každý iný v tomto štáte, mali si pozrieť čo podpisujú.

10:57 – nasleduje pasáž, z ktorej je iste na infarkt nejeden mladý človek tiesniaci sa v byte s rodičmi alebo ten, čo má na krku hypotéku. Nehnuteľnosť vedľa nášho domu kúpila jeho susedom obec Gajary. Kedy kto čo kúpi jemu. Ale zdaniť a strhnúť odvody to mu nezabudnú.

Čo viedlo obec Gajary k takémuto príkladne štedrému kroku? Iste každý uzná, že taký nenávratný príspevok nedáva obec každému, kto si oň požiada. Denník Pravda zverejňuje dôvody pre štedrosť obce : „"V Gajaroch mali tri izby, všetko na úrovni, vaňu aj žumpu. Postupne to, ako oni tomu hovoria, vybývali. Prestali platiť, vypli im vodu a elektrinu. Obec nakoniec tento bumerang vrátila do Malaciek, keď im tu kúpila domček“.

11:17 Je na pretrase, či má obec Gajary nemá prsty v tom, že kúpili len 47 m2. Spôsob platby starosta obce odôvodňoval tým, že na rodinu nebol spoľah v tom, že by peniaze neminula na iný účel ako im obec poskytla a preto im ich nedali do rúk. Asi o nich v tej obci valnú mienku nemali. Dohodu s predávajúcim však uzatvárali problémoví susedia sami a preto sa obec Gajary od výberu nehnuteľnosti kúpenej za obecné peniaze dištancuje

12:16 spomína sa Rómka, moja bývalá suseda, ktorú podľa tvrdení obyvateľov ulice vyštvali problémoví susedia z domu. Zdá sa, že spochybniť tento fakt sa redaktorovi nepodarilo. „Nemá sa čoho báť“ tvrdí jeden z problémových susedov. Dá sa s tým aj súhlasiť, pretože aj samotná Rómka tvrdí, že problém je v tom, že nedokáže žiť v takom bordeli. Zdá sa, že povedala toho viac, ale strih nepustil...

14:26 naozaj už sa relácia mení na angažovaný komentár. Médiá vraj veria obrazom, teda nemajú veriť, sú to snáď scény z hraného filmu?

15:25 jeden z problémových susedov sa sťažuje na príkoria odo mňa. Pre diváka je zaujímavá postava ženy vľavo, zdá sa, ako keby sa hanbila, klopí oči. Že by nesúhlasila s tým, čo sa hovorí a hanbila sa za to, keď už nie pred ľuďmi, tak pred Bohom?

15:42 Redaktor mi naznačuje, že správanie sa problémových susedov môže byť dôsledkom mojich provokácií. Samozrejme takú hlúposť odmietam a na následnej krátkej ukážke pozorný divák iste uzná, že vulgárne správanie problémových susedov nech by bolo akokoľvek zriedkavé majú v krvi, ide im dokonale, majú naň proste talent, iný by k takému výkonu potreboval iste dlhšiu prax.

15:49 Redaktor priznáva , že príchodom 40tich ľudí s osobitými návykmi prestala byť DU kľudným miestom na život. Pozorný divák si na kratučkom zábere všimne hustý čierny dym, hodný zaoceánskeho parníka, ktorý každopádne musí obťažovať nielen najbližších susedov. Tu je na mieste poznamenať, že Ľudia pre Malacky zverejnili na svojej stránke informácie o rozsudku Okresného súdu v Malackách , kde sa uvádza povinnosť zdržať sa:

„Spaľovania akéhokoľvek plastového, gumového a iného odpadu a lakovaného a moreného dreva, ďalej sú povinní zamedziť šíreniu dymu a zápachu na nehnuteľnosti svojich susedov“

„Priameho vypúšťania ľudských a živočíšnych výkalov, odpadových vôd z prania a odpadových vôd z domácnosti a zabrániť prenikaniu ľudských a živočíšnych výkalov, odpadových vôd z prania a odpadových vôd z domácnosti na nehnuteľnosti svojich susedov“

„Púšťania hlasitej hudby a kriku po 22.00 hodine do 6.00 hodine rannej a neprimeraného hluku, demontáže kovových zariadení a rozbíjania súčiastok týchto kovových zariadení“

Z toho ale vyplýva, že problémoví susedia sú vo vzťahu k spomínaným priestupkom o niečo v inom vzťahu ako priemerný občan. Im výklad zákona urobil priamo súd súdnym rozhodnutím. To ale znamená, že sa pokračovaním v tejto činnosti už dopúšťajú Marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného zákona odseku d) pretože vykonávajú činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti,

16:10 redaktor veľmi rýchlo prechádza na svoj „veľký“ objav, že existuje aj konflikt, ktorý som vyvolal ja. Česť jeho poctivej snahe, iste ho to stálo nemálo času, nájsť ho. Mne naproti tomu stačí neraz pristúpiť k oknu a vytiahnuť kameru.

Pozornému divákovi však neunikne, že v mojom prípade sa jednalo o pomerne miernu výmenu názorov v protiklade s tými vecami, ktoré 15:49 odbil redaktor dosť zvoľna.

17:01 redaktor spochybňuje výpovednú hodnotu záberov z Družstevnej ulice. Naznačuje, že je niečo v pozadí. Čo vlastne by to tak mohlo byť, opýta sa v duchu pozorný divák. Že by platení herci miesto mojich susedov tam boli?

17:09 dáva redaktor problému nadregionálny rámec. Zverejňovaním videí sa na Slovensku sa rozpútavajú extrémne vášne. Tu by som pánovi redaktorovi rád položil otázku, či príčina nie je skôr v tom, že tie nekultúrne činnosti na videách vykonávajú konkrétni ľudia, moji susedia a nie tým, že ich činy niekto dá na širšie svetlo sveta.

V tomto kontexte aj samotní Reportéri, keď napríklad zverejnia nejakú úplatkársku kauzu, tak vnášajú do verejnosti povedomie, že náš systém je prelezený korupciou. Z toho pohľadu vlastne korupčník až tak veľa nespravil, no pravda nemá sa to, lenže o tom málokto vie, ale to práve tí Reportéri prispievajú k vášňam v spoločnosti a v jej vnímaní ako korupciou poznačenej, pretože to zverejňujú.

18:05 primátor Malaciek rozpráva o ústavnom garantovaní vlastníckych práv. Zaujímavé, že vlastnícke práva na Družstevnej ulici spomína len v súvislosti s vlastníctvom problémových rodín. Aj ostatní obyvatelia ulice majú svoje vlastnícke práva, to v relácii nepadlo. Primátor žiada od občanov realizovateľné návrhy. To ale mala byť práve hlava mesta, ktorá by mala sršať návrhmi. Čo už k tomu dodať, nabudúce by divákov mohol o demokracii a ústave v Reportéroch týmto štýlom poučiť niekto naozaj veci znalý, napríklad Miloš Jakeš.

18:38 Reportér tvrdí, že som chcel riešiť situáciu protiústavne. Akosi opomína fakt, že ja nie som žiaden ústavný právnik a tento problém má riešiť mesto v spolupráci s inými štátnymi orgánmi bez ohľadu na právnu kvalifikovanosť návrhov iných obyvateľov Družstevnej ulice. Má zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov všetkými v danej oblasti a k tomu precízne právne pripravené návrhy obyvateľov ulice naozaj nepotrebuje.

20:06 Zlatý klinec programu. Vraj sa u mňa hajlovalo a to hromadne. Tomu už sa neodváži uveriť ani sám redaktor, ako sám priznáva. Ako je potom ale možné len tak veriť iným tvrdeniam problémových susedov?

21:15 toto si netreba naozaj nechať ujsť, na scénu nastupuje Eduard Chmelár:

„Na téze, že všetci ľudia majú rovnako dodržiavať zákony by nebolo nič zlé, keby aj tí ktorí to hovoria rešpektovali isté práva a spôsob života tých druhých ľudí. Takéto veci neriešia problémy, takéto veci polarizujú spoločnosť, hecujú a zvyšujú skôr nenávisť, antipatie a niečo, čo sme tu už zažili. Toto nie je nič nové, len ľudia sa v tom ťažko orientujú.“

Tak tu som sa nezorientoval doteraz. Mal autor týchto viet na mysli že „isté práva a spôsob života tých druhých ľudí“ je nadradený minimálne niektorým ustanoveniam zákona? Ale prečo potom o tom nie je zmienka priamo v zákonoch aby sme toto nemuseli takto riešiť? A vlastne, nechce prísť na dlhší pobyt ku mne?

22:41 Som kritizovaný za kontakty s Mariánom Mišúnom. Je tam spomenuté, že Marián Mišún bol zaistený políciou na demonštrácii. Následne bol v superrýchlom konaní zatiaľ neprávoplatne odsúdený. To, že ide však o vec, ktorú nielen právnici ale aj drvivá väčšina obyvateľstva za trestný čin nepovažuje – pálenie vlajky EU. Vlajka EU nie je štátny symbol, zatiaľ. Obvinenie a následne odsúdenie Mariána Mišúna vykazuje oveľa viac právnych trhlín ako neslávne slávny prípad Pussy Riot. Nakoniec, aj negatívne reakcie verejnosti vyvolal v tejto súvislosti skôr zásah polície, než samotné podpálenie vlajky. Trestnosti v tejto veci verejnosť nerozumie a v kontraste s dlhodobou nečinnosťou štátnych

orgánov práve na Družstevnej ulici pôsobí to na ňu celé zvláštne. Tu na Družstevnej tak promptne veru netrestajú pálenie, napriek tomu, že nejde o diskutabilné pálenie vlajky štátu, ktorý neexistuje ale o zjavné marenie výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného zákona a a nakoniec aj množstvo dymu je diametrálne odlišné.

23:30 Redaktor komentuje protest za obyvateľov Družstevnej ulice zo dňa 17.11. ktorý sa konal pred domom primátora. Sugestívne je podané, ako problémoví susedia zo strachu ukryli svoje deti. Fakt, že primátor býva od spomínanej ulice poriadne ďaleko, teda strachovali sa úplne zbytočne, ten ostal redaktorom nepovšimnutý.

Ale redaktor vedel odo mňa, že prebehol pred demonštráciou rozhovor medzi mnou a susedmi, kde som sa im zaručil, že demonštranti na Družstevnú ulicu nepôjdu. Asi ju nepovažoval za dôležitú pre diváka. Alebo sa nehodila do línie programu?

24:30 „Neprispôsobiví alebo nechcení? Odhalenia, ktoré sme priniesli vrhajú nové svetlo na pozadie tejto mediálnej kauzy. Žumpa, či právna a sociálna pomoc by už dávno mohli odvrátiť katastrofu na Družstevnej ulici. Ale samospráva Malaciek na miesto toho búrala Rómom čierne stavby, či exekučne zakazovala činnosti. V tejto reportáži nebolo možné ukázať všetko. Zákonné riešenia môže priniesť jedine samospráva a Reportéri budú pritom“

Nechcení, pretože sú neprispôsobiví. Ale tak asi relácia nemala vyznieť. Kam relácia smeruje, to je pozornému divákovi jasné, modeluje sa svet, v ktorom mojím susedom ubližujem. Ale to ubližovanie potom sa dialo tejto skupine ľudí už dávnejšie než po presťahovaní sa na Družstevnú ulicu. Inak koľkí by si radi nechali ublížiť v tom štýle, aby im obec zafinancovala kúpu nehnuteľnosti do ich súkromného vlastníctva, hoc aj hneď v susednej obci.

Búranie čiernych stavieb a zakazovanie protiprávnej činnosti, teda presadzovanie zákonnosti je podľa redaktora zlé. Potom tá posledná veta o zákonných riešeniach samosprávy je naozaj asi pokus o vtip.

Bol som rád, že relácia skončila, ťažko sa na to naozaj pozeralo. Ak by čitateľ mal záujem o skutočné informácie o situáciu na Družstevnej ulici a nie o angažovaný komentár a angažovanú reláciu, množstvo faktov nájde na portáli Ľudia pre Malacky.

Tak za toto si platíme koncesionárske poplatky. A vraj sú malé, vraj by ich bolo treba zvýšiť. Asi by sme si ako občania mali posvietiť na našu verejnoprávnu televíziu, či je hodná aj tých našich peňazí, ktoré od nás dostáva.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Samuela Marca

Mečiar to vybudoval, Dzurinda využíval a Fico zdokonalil (píše Samo Marec)

Áno, Slovensko je mafiánsky štát. Takto to malo byť celý čas.

Píše Ivan Mikloš

Čia kauza je Gorila? (píše Ivan Mikloš)

Za Ficových vlád sa nepohlo s vyšetrovaním. Nie je to náhoda.

Kiska odmietol trojkoalíciu s PS/Spolu, chce diskusiu o veľkej koalícii

Kiska je pripravený dohodnúť sa na inom riešení.


Už ste čítali?