Vec: Sťažnosť pre porušenie Ústavy Slovenskej republiky.

Autor: Oskar Dobrovodský | 5.2.2013 o 14:55 | (upravené 5.2.2013 o 15:08) Karma článku: 13,86 | Prečítané:  3717x

Vec: Sťažnosť pre porušenie Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a žiadosť o náhradu spôsobenej škody.

Oskar Dobrovodský st., Družstevná 1992/21, 901 01Malacky

Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky V Malackách dňa 5.2.2013


Na vedomie:
Ministerstvo vnútra SR
Pribinová 2
812 72 Bratislava

Ministerstvo Spravodlivosti
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

Generálne prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava

Hore menovaný, narodený 26.4.1932,  ako  bezpodielový  vlastník nehnuteľností –rodinného domu, zapísaného na LV č. 3063, parcelné číslo 326/1,   a pozemkov s dvorom a záhradou, zapásaných na LV č. 4091, parcelné číslo 325/1 a 326/1  o celkovej výmere 1125m2 v KÚ Malacky, podávam sťažnosť pre porušenie:

Ústavy Slovenskej republiky, druhý oddiel - Základné ľudské práva a slobody - Čl. 19, ods. (2) – ktorý zaručuje každému občanovi Slovenskej republiky  právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života,
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Článok 1 k Protokolu č. 1 k Dohovoru, ktorý zaručuje každej fyzickej a právnickej osobe právo na pokojné užívanie svojho majetku.

Tieto práva boli a sú naďalej porušované Mestským úradom Malacky, ktorý je priamo  zodpovedný za znehodnotenie ceny rodinného domu svojou nečinnosťou vo veci nezákonného konania skupiny asociálov umiestnených v tesnom susedstve môjho rodinného domu. Moje práva sú porušované rovnako aj neschopnosťou polície a príslušne kompetentných  inštitúcii zamedziť protispoločenskému konaniu neprispôsobivých asociálov. Z dôvodu porušovania mojich Ústavných práv a Dohovoru žiadam o odstránenie tohto stavu v lehote 3 mesiacov alebo o finančnú náhradu za škodu,  ktorá mi vznikla protiústavným postupom Mestského úradu v Malackách a nečinnosťou polície vo výške  135 000,- eur, čo predstavuje rozdiel medzi trhovou cenou nehnuteľností pred umiestnením asociálov v susedstve rodinného domu a súčasnou cenou podľa odhadu realitnej kancelárie.


Odôvodnenie:
I.

Uvedené práva sú za pasivity a tichého súhlasu samosprávy a polície dlhodobo porušované zo strany skupiny neprispôsobivých asociálov, ktorí od  decembra 2008 bývajú v susedstve môjho rodinného domu a legálne vlastnia len 47m2, no so  súhlasom Mestského úradu v Malackách okupujú cudzie pozemky. Pred príchodom neprispôsobivých asociálov mali nehnuteľnosti v mojom vlastníctve trhovú hodnotu 150 000,- eur a dnes sú ohodnotene na 15 000 eur, takže rozdiel predstavuje sumu  135 000,- eur.

Táto skupina asociálov, ktorých konanie je v rozpore so zákonom, dlhodobo porušuje zákon o občianskom spolunažívaní, neprípustným spôsobom poškodzuje moje nehnuteľnosti vykonávaním telesných potrieb pri múre rodinného domu, úmyselne poškodzuje  jeho exteriér na ktorý napríklad úmyselne vylučuje  svoje  exkrementy. Neznesiteľným hlukom, neprístojným  a urážlivým správaním vyvolávajú sústavne atmosféru strachu a teroru, v snahe vyštvať z domu mňa a môjho syna Oskara Dobrovodského ml.

Ich cieľom je účelovo, za nečinnosti štátu,  znehodnotiť moje nehnuteľnosti a takto znížiť ich trhovú cenu, aby ich  týmto účelovým konaním mohli v konečnom dôsledku získať do svojho vlastníctva za zlomok skutočnej ceny. Týmto konaním sa dopúšťajú preukázateľne aj trestného činu poškodzovania cudzej veci, v súbehu s prečinom obmedzovania domovej slobody za pasívnej nečinnosti príslušných inštitúcii.


II.


Zdôrazňujem, že k porušovaniu uvedených práv a zákonov SR, dochádza za trvalej a pokračujúcej nečinnosti štátnej správy v Malackách ako aj jej príslušných orgánov, vrátane orgánov polície a MV SR, ktoré majú zo zákona povinnosť chrániť základné ľudské práva a slobody občanov. Opakované žiadosti o nápravu uvedeného porušovania mojich  práv, zo strany príslušných orgánov nepriniesli žiadnu nápravu, ale naopak obrátili sa proti mne a môjmu synovi, pričom sme boli za to, že sa domáhame ochrany našich práv,  v médiách označení ako  rasisti, neschopní prispôsobiť sa tejto komunite asociálov, ktorá flagrantne zneužíva tzv. „pozitívnu diskrimináciu“ a súčasný prístup štátu k tejto konfliktnej a problémovej komunite.

Kvôli neustálemu ponižovaniu a terorizovaniu zo strany tejto skupiny neprispôsobivých občanov, môj syn psychicky nevydržal tento stav a  musel vyhľadať odbornú pomoc lekára a v súčasnosti užíva antidepresíva.  Pod sústavným psychickým tlakom z neriešiteľnej situácie, za nezáujmu samosprávy, sa rozhodol odsťahovať z rodičovského domu a opustiť ma,  hoci som ťažko chorý a mám vyše 80 rokov. Mesto Malacky mu na jeho žiadosť o poskytnutie sociálneho - nájomného bytu poskytlo nezariadený, nebytový priestor v polyfunkčnej budove, no len na dobu určitú a to 11 mesiacov. Číže, musel by si  zakúpiť elektrospotrebiče,  zrekonštruovať a zariadiť ten nebytový priestor, pričom by nemal žiadnu istotu, žeby mu Mesto predlžilo nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie. Paradoxne Mesto Malacky odmietlo poskytnúť sociálne byty týmto asociálom, hoci preukázali mesačný príjem vo výške 700,.eur, čím ich v podstate diskriminovalo.


Podrobné informácie, vrátane úradných dokumentov sú uverejnené na webovej stránke: www.oskardobrovodsky.sk


III.


Uvedeným postupom slovenských inštitúcii klesla hodnotu môjho  majetku na desatinu skutočnej hodnoty, čím došlo k spôsobeniu značnej majetkovej ujmy.

Z týchto dôvodov žiadam o ochranu mojich  základných práv a posledný krát vyzývam príslušné inštitúcie o zjednanie nápravy. Pokiaľ do troch  mesiacov nedôjde k náprave a situácia sa nezmení, alebo pokiaľ príslušné inštitúcie neprejavia  záujem alebo nebudú chcieť uvedú situáciu  riešiť,  žiadam o náhradu spôsobenej škody, ktorá vnikla poklesom ceny rodinného domu na desatinu, ktorej rozdiel predstavuje sumu 135 000,- eur.


Po neakceptovaní tejto žiadosti budem nútený obrátiť sa so sťažnosťou na Ústavný súd Slovenskej republiky a v prípade potreby aj na Európsky súd pre ľudské práva  a Európsku komisiu.

Prílohy:  1. LV č. 3063
2. LV č. 4091

Oskar Dobrovodský st.


 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?