Kedy konečne sa budú dodržiavať zákony aj v Malackách?!

Autor: Oskar Dobrovodský | 3.4.2013 o 19:59 | (upravené 3.4.2013 o 21:23) Karma článku: 14,25 | Prečítané:  1398x

Podľa § 127 odseku (1) Občianskeho zákonníka v účinnom znení: Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky 1

V Malackách dňa 2.4.2013

Vec: Žiadosť o ochranu

I.

Som výlučným vlastníkom rodinného domu so súpisným číslom 1992, nachádzajúcom
sa na pozemku s parcelným číslom 326/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 553 m2,
zapísaným na liste vlastníctva číslo 3063 vedenom Správou katastra Malacky. Som tiež
vlastníkom pozemku s parcelným číslom 325/1, záhrady o výmere 572 m2, i uvedeného
pozemku s parcelným číslom 326/1, pričom oba tieto pozemky sú evidované ako parcely
registra „C“ a sú zapísané na liste vlastníctva 4091 vedeného Správou katastra Malacky.
Všetky uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Malacky. Tieto
nehnuteľnosti užívam so svojím synom Oskarom Dobrovodským a jeho priateľkou.

II.

V súčasnosti je bránené pokojnému užívaniu môjho vlastníckeho práva uvedeného v bode I. Dôvodom je, že viaceré osoby užívajúce nehnuteľnosti nachádzajúce sa v našom susedstve, konkrétne sa jedná o osoby užívajúce pozemok s parcelným číslom 335, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, rodinný dom sa na nej nachádzajúci so súpisným číslom a z toho titulu ako spoločný dvor aj pozemok s parcelným číslom 333, zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2, výrazným spôsobom zhoršujú kvalitu nášho života. V následnom texte uvádzam viaceré skutočnosti:

- Po nasťahovaní týchto osôb nám začali miznúť kovové veci zo záhrady. Z tohto
dôvodu sme boli nútení vybudovať vysoký murovaný plot, ktorý nás stal značnú
sumu finančných prostriedkov.
- Tieto osoby pália rôzne káble, gumy, namorené drevo, čím doslova zamorujú ovzdušie
čiernym štipľavým dymom.
- Tieto osoby varia v kotli, z ktorého trčí 1,5 m vysoká rúra na ktorú napojili koleno
a naschvál otočili k nám do dvora, aby čierny dym a popol išiel na nás. Navyše tu
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Podľa našich informácií nemajú vybudovanú žumpu. Ničia tak spodné vody, devastujú
okolie, prírodu. Dňa 5. 1. 2010 spálili jediné WC a potrebu vykonávali kde ich
napadlo, aj na ulici. Až po štyroch mesiacoch ich pracovníci zo životného prostredia
presvedčili, aby si postavili aspoň drevený záchod.
- V dôsledku znečisťovania životného prostredia (štipľavý dym, ľudské výkaly, ktoré
veľmi zapáchajú) prišlo k premnoženiu potkanov.
- Nový záchod (drevený záchod vonku) vybudovali bez povolenia pri mojom plote, čím
podkopali základy. Navyše tento záchod opreli o môj plot.

- Viackrát postriekali sprejmi rôzne nápisy na zadnú časť domu, neskôr aj dlátom
dlabali do múru domu.
- Podľa našich odhadov uvedené nehnuteľnosti užíva približne 40 ľudí. Ich užívanie
predmetnej nehnuteľnosti je spojené s neustálym krikom, vulgárnymi slovami
a podobne. Znovu zdôrazňujem, že nehnuteľnosť, ktorú obývajú, má len 47 m2.
Uvedené vedie k tomu, že neustále zaberajú ďalšie pozemky,
- Niektoré z uvedených osôb nás neustále urážajú, vykrikujú na nás vulgárne slová,
dokonca sa vyhrážajú.
- Niektoré z osôb hádžu po nás a mojom dome rôzne predmety, čo dokladujú aj stopy
na jednotlivých múroch.

Vyššie uvedené skutočnosti viem preukázať. V prílohe demonštratívne predkladám viaceré fotografie z miesta, ako aj dokumenty preukazujúce niektoré z vyššie uvedených tvrdení. Vážnosť situácie však najlepšie zistíte miestnou obhliadkou. Naše problémy sme sa snažili viackrát riešiť, ale bezvýsledne. Nejde len o problém mňa a mojej rodiny, ale dá sa povedať, že všetkých okolitých obyvateľov. Podľa § 127 odseku (1) Občianskeho zákonníka v účinnom znení: Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.


Ja a celá moja rodina sa cítime bezmocne. Mám 81 rokov, som chorý, prekonal som dve mozgové príhody. Predmetnú situáciu nedokážem a ani členovia mojej rodiny riešiť. Namiesto pokojnej staroby žijem v strachu. Bojím sa o život a zdravie seba, svojich najbližších a aj o svoj majetok. Naše miesto bolo pokojné a bývalo sa nám dobre. Avšak od nadobudnutia nehnuteľností uvedených v tomto bode novými majiteľmi (december 2008) sa život v tejto lokalite stal neznesiteľným. Denne dochádza k zrejmému zásahu do pokojného stavu. Z tohto dôvodu sa domáham podľa § 5 Občianskeho zákonníka v účinnom znení ochrany na meste so žiadosťou, aby obnovila predošlý stav. Teda, aby nastolila taký stav, ktorý je v súlade so zákonom.

S úctou

.........................................
Oskar Dobrovodský

Prílohy:

dokumentácia preukazujúca zásah do pokojného stavu

video + fotodokumentacia na dvoch CD-nosičoch

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?